cassaforma-muro

Engångsformsättningar för samtidig gjutning av grundbalkar och betongplattor.

Cassaforma Muro (Vägg formsättningar) var designat för ett alternativt sätt till träforms gjutning, som tillåter gjuta väggar på en höjd, vända balkar och grunder, drastiskt minska tiden för att skapa den grund som tillåter gjutning av väggar på en höjd, vända balkar och grunder, drastiskt minska tiden för att skapa grunden.
Denna engångsform består av en kombination av rör, paneler, kragar och byglar alla gjorda av polypropylen.

I kombination med Atlantis-systemet, gör Vägg formsättningen det möjligt att skapa grunder och plattor, som optimerar och snabbar upp arbetet på byggplatsen, med betydande ekonomiska konsekvenser.
Av denna anledning är detta system är mycket uppskattat för skapandet av uppsamling och / eller spridningstankar, som alltid behövs i olika konstruktionssammanhang.
På grund av sin enkla och snabba positionering, är det också perfekt för att skapa ribbade flottar, där de tomma utrymmena mellan balkarna fylls av Atlantis Systemformsättningar.