water-underground-tank-atlantis

Engångsformsättningar för regnvattensamlings tankar och spridningstankar - varierande höjd från 56 cm till 300 cm

Atlantis Tankär ett patenterat system för att skapa tankar gjutna på plats för insamling eller dispersionen av stora volymer vatten i ett litet utrymme.
Den armerade betongstrukturen uppnås genom Atlantis Tank systemet och består av en platta, omkrets väggar, och en platta som stöds av små pelare, strukturen på så sätt bildade, garantier med hög motståndskraft mot överbelastning, både permanenta och oavsiktliga.

Tanken formad med Atlantis Tank kan läggas under jord för att skapa ett grönområde ovanpå, eller så den kan lastas direkt för transport av fordon, även tunga.
Huvuddragen i Atlantis Tank-systemet är snabbhet, enkelhet och kostnadseffektivitet.