isolamento-acustico-solaio-alleggerito

Mantell för ljud isolering.

På senare år har medvetenheten om hem komfort blivit allt vanligare. Utvecklare och slutanvändare kräver enastående prestanda och kvalitetsegenskaper, lämpliga för deras förväntningar och efterfrågan på specifika garantier från tillverkaren och designern.

Även i frågan om energisparande har stormsteg gjorts under de senaste åren, är problemet med akustiska komfort fortfarande underskattad. Nya studier har också visat att människor som bor i områden som inte är tillräckligt isolerade akustikmässigt, har svårt att sova, irritation och minskad produktivitet på arbetet.
Av dessa skäl kan bristande efterlevnad av minimi ljudisolering prestanda äventyra själva certifikatets giltighetstid för beboelighet och producera en avsevärd förlust av fastighetsvärdet.

U-Boot Silence är ljudisolerings manteln särskilt utformad för att användas på plattor lättade med U-Boot Beton®-systemet, som ”tystnad” för alltid de irriterande buller och genom påverkan.  
Appliceringen av U-Boot Silence på dessa lättade plattor ger utmärkt isolerings prestanda genom att placera byggnaden i Klass I (UNI 11367:2010) för de luftburna bullret och påverkan.