ventilated-cavities-industrial-pavement

Engångs formsättning för ventilerad underjords hålighet.

Engångs formsättning för ventilerad underjords hålighet varierande höjd från 56 cm till 300 cm

Atalantis Systemet (Atlantis System) är ett avancerat system för att skapa håligheter i allmänhet, undergolvs håligheter och ventilerade golv i nybyggda eller omstrukturerade civila och industriella byggnader, ackumulatortankar, spridningstankar, bikakestrukturs flottar, låg temperatur kylrum.

Atlantis Systemet används när djupet av undergolvs kaviteter eller hålighet är sådan att den klassiska iglu® formsättningen inte kan användas, med den fördelen att den konstanta diametern hos hissrören gör det möjligt att minimera användningen av betong för fyllning. De viktigaste systemfunktionerna är snabbhet, enkelhet och kostnadseffektivitet.

Dessutom, med Atlantis, ett sanitärt utrymme erhålls med en lämplig fuktbarriär och, om det är korrekt ventilerat genom rörledningar anslutna utomhus, är det ett verktyg för deponering av Radongas om sådant finns i marken.