green-top-roof

System för takträdgårdar

Iglu’® gröna tak är ett system av stor betydelse för miljön mot fortsatt överbebyggelse av våra städer för att bygga takträdgårdar och gröna tak för att skydda tätskikt, och med en garanterad livslängd på trädgården.
Det största problemet med gröna tak var att anpassa dränering för att förhindra döden av vegetation på grund av stagnation eller brist på vatten.

Idag är det möjligt att justrera dränering av tackträdgårdar tack vare Iglu’® gröna tak vars yta möjliggör lämplig vattenlagring och, samtidigt, för dränering av överflödigt vatten genom ”översvämmings” hål.
Att skapa en takträdgård med Iglu’® gröna tak systemet kan uppfylla de offentliga förvaltnings kraven på byggnadsparametrar, energibesparing, samt minska och mildra frisättningen av vatten in i avloppssystemet.