Engångsform för lättare dubbelspända lätta däck

Engångsform för lättade enriktnings strukturer i armerad betong gjuten på plats.

U-Boot Beton® är en återvunnen polypropylen formsättning som har utformats för att skapa lättade plattor och flottar.

Användningen av U-Boot Beton® formsättning gör det möjligt att skapa svamp pelare, med möjlighet att ha svamp i tjockleken av plattan.
Tack vare den koniska hissfoten, framväxt av U-Boot Beton® formsättningarna i betonggjutning kommer att skapa ett rutnät av ömsesidigt vinkelräta balkar stängda från botten och toppen av en plan platta som skapas med en enda gjutning, detta resulterar i en betydande minskning av användningen av betong och stål.

U-Boot Beton® används för att skapa plattor med stor spännvidd, eller som kan stödja stora belastningar utan balkar.
Lätt, snabb och lättplacerad tack vare sin modul kan konstruktören variera de geometriska parametrar som behövs för att anpassa sig till alla situationer med stor arkitektonisk frihet.