pratopratico-prato-carrabile

Rutnät för uppfarts ytor med grus eller gräs finish.

Pratopratico® representerar ett sinnrikt system för att göra en gräsmatta beträdningsbar, skydda den från skador orsakade av transitering och parkering av fordon i någon form av atmosfärförhållanden.
Kärnan av Pratopratico®. är mycket enkel: det är en fråga om att ”beväpna” den naturliga markytan med ett modulär golv som består av ett galler med en mycket robust cellstruktur, där torvan, som fortfarande är ett par millimeter under den högre gränsen för golv väggarna, skyddas från klämmning eller stress.
Gallret är gjort av ett speciellt plastmaterial med tekniska / mekaniska egenskaper av hög kvalitet, icke-toxiska och oattackerbara genom atmosfäriska och kemiska medel. The Pratopratico® golv utvecklas snabbt och ekonomiskt genom föreningen av olika gitter med ett manligt / kvinnligt krok system . De estetiska, funktionella och ekologiska fördelar som detta innovativa golv erbjuder är uppenbara: en gräsmatte yta filtrerar den naturliga markens meteor vatten, med respekt för platsens hydrogeologiska balans. Under sommarperioden, producerar den inte oönskade termiska effekter kopplade till överhettning av ytan med naturlig finish.