green-top-roof

Çatı bahçeleri için sistemler

Iglu’® yeşil çatı, şehirlerimizin gitgide artan aşırı binalaşmasına karşı, su geçirmezliği koruyan ve garantili yaşamı olan bahçeler amaçlı olarak çatı bahçelerinin ve yeşil çatıların inşa edilmesi için mükemmel çevresel önemdeki bir sistemdir.
Yeşil çatıların ana problemi, suyun aşırı durağanlığı sebebiyle bitki örtüsünün ölmesini engellemek için drenajı ayarlamaktı.

Günümüzde ise, yüzey bölgesi yeterli su depolamaya ve aynı zamanda fazla suyun “taşma” delikleri üzerinden akmasına izin veren Iglu’® Yeşil Çatıları sayesinde çatı bahçelerinin drenajını ayarlamak mümkündür.
Iglu’® Yeşil Çatı sistemiyle bir çatı bahçesi oluşturmak, kamu yöneticilerinin; bina parametreleri, enerji tasarrufu ve kanalizasyon sistemine giden suyu azaltma ve suyun salıverilmesini hafifletme açısından gereksinimlerini karşılayabilir.