Jednorazowe szalunki do płyty rozjaśniony

Jednorazowe szalunki do odciążania konstrukcji w żelbetowej wylewce na placu budowy.

U-Boot Beton® to system szalunków z polipropylenu, który zaprojektowano w celu wykonywania odciążanych stropów i płyt fundamentowych.

Szalunki U-Boot Beton® umożliwiają wykonanie filarów grzybkowych z możliwością uzyskania struktury grzybkowej na grubości stropu.
Dzięki zastosowanie stożkowej stópki elewacyjnej po pokryciu szalunków U-Boot Beton® warstwą betonu powstanie struktura w formie wzajemnie prostopadłych belek zamkniętych od dołu i od góry przy pomocy płaskiej płyty, którą wykonuje się w ramach jednej wylewki betonu; skutkuje to znaczącym ograniczeniem zużycia betonu i stali.

System U-Boot Beton® stosuje się w celu wykonywania stropów o dużych rozpiętościach, dzięki czemu mogą one przenosić znaczne obciążenia bez zastosowania belek.
Układanie modułowych szalunków odbywa się w łatwy i szybki sposób. Istnieje możliwość dostosowania ich parametrów geometrycznych w fazie projektowej w zależności od zamierzonego zastosowania, co pozwala na dużą swobodą architektoniczną.