water-underground-tank-atlantis

Usuwalne deskowania do zbiorników na deszczówkę i dyspersyjnych - zmienna wysokość od 56 cm do 300 cm

Atlantis Tank to opatentowany system tworzenia zbiorników wylewanych w miejscu robót służących do gromadzenia wody lub rozpraszania jej dużych ilości na niewielkim obszarze.
Konstrukcja żelbetowa osiągalna dzięki zastosowaniu systemu Atlantis Tank składa się z płyty, ścian obwodowych i płyty podtrzymywanej przez niewielkie filary. Struktura uformowana w ten sposób gwarantuje wysoką odporność na przeciążenia zarówno stałe, jak i przypadkowe.

Zbiornik utworzony z użyciem systemu Atlantis Tank może być umieszczony pod ziemią w celu utworzenia na nim terenu zielonego. Może też być bezpośrednio obciążany na potrzeby przejazdu nawet ciężkich pojazdów.
Główne właściwości systemu Atlantis to szybkość, prostota i niski koszt