pratopratico-prato-carrabile

Çakıllı ve son kat çimenlikli araç garaj yolları için ızgara.

Pratopratico® her türlü hava koşulu altında araçların geçişi ve park etmesinden kaynaklanabilecek zarardan koruyarak, rahatlıkla ayakla gezilebilir bir çim alan yapmak için dahiyane bir sistemi temsil eder.
Pratopratico®’nun niteliği çok basittir:doğal toprak yüzeyini; çimenin zemin duvarlarının üst sınırından birkaç milimetre aşağıda kaldığı, ve ezilmekten veya baskıya karşı korunduğu yüksek derecede sağlam hücresel yapılı bir ızgaradan ibaret modüler zemin yapısıyla, “teçhizatlandırma” meselesidir.

Izgara yüksek kalitede teknik/mekanik özelliklerle, zehirli olmayan ve atmosferden gelen ve kimyasal maddelerden etkilenmeyen özel plastik maddeden üretilmiştir. Pratopratico® zemin sistemi, çeşitli ızgaraların erkek/dişi kancalama sisteminin birleşimi yoluyla hızla ve ekonomik şekilde geliştirilir.. Bu yenilikçi zeminin sağladığı estetik, fonksiyonel ve ekolojik avantajlar kanıttır: çimenlik bir yüzey, sitenin hidrojeolojik dengesini koruyarak, toprağın meteorolojik olaylar sonucu edinilen suyu doğal olarak filtreler. İlaveten, yaz dönemi boyunca doğal son katlı yüzeyin aşırı ısınmasından kaynaklanan arzu edilmeyen ısıl etkileri üretmez.