one-way-lightened-voided-slabs

Hafifleştirilmiş tek yönlü yapılar için şantiye içinde dökümü yapılan sağlamlaştırılmış betonda tek kullanımlık kalıplar

U-Bahn Beton® özellikle şantiyede veya yarı yarıya fabrikada ve şantiyede dökümü yapılan tek yollu plakalar oluşturmak üzere tasarlanmış geri dönüşümlü polipropilenden mamül modüler bir kalıptır.
Kenarlarından üst üste denk gelen çeşitli modüller, her uzunlukta kirişlerin yapılmasını mümkün kılar.
Konik yükseltici ayakları sayesinde U-Bahn Beton® kalıplarını beton döküme daldırmak, sırasıyla alt ve üst kısımlarında tek bir döküm ile kapatılan kalın ve paralel kirişler elde edilmesine; bunun sonucu ise azaltılmış beton ve çelik kullanımına; ilaveten genişletilmiş polistiren kullanılarak yapılan kalıplarla karşılaştırıldığında daha az yangın riskine yol açacaktır.
Hafif ve istiflenebilir, yerleştirme sırasında taşıması kolaydır, kullanımında oldukça fonksiyoneldir, kötü hava koşullarına maruz kalabilir, ve bahçede minimum boyutlarda yer kaplar.

En katı kalite kriterlerine göre tasarlanmış olan U-Bahn Beton® kalıpların mevcut yönetmeliklerde beklendiği üzere beton suz haliyle; 8 x 8 cm’lik bir alandaki konsantre 150 kg’lik bir yüke dayanması garanti altındadır.
Klasik delikli tuğla blokları kullanımının tersine, U-Bahn Beton® tarafından bırakılan boşluk kabloların ve sistemlerin geçişi amaçlı olarak kullanılabilir.

U-Bahn Beton® hafifleştirme mi yoksa polistiren mi?

Her ne kadar polistiren inşaat endüstrisinde düşük maliyeti ve kolaylıkla çalışabilirliği sebebiyle geniş oranda kullanılsa da, teknik-bilimsel topluluğun ortaya koyduğu bir çok dezavantajları mevcuttur.

Hafifleştirilmiş plakalara referans olarak, 16.02.2007 tarihli D.5.1 nolu İtalyan Bakanlık Resmi Kararnamesi şunları belirtmektedir: “Polistiren kalıplar veya benzer maddeden üretilen kalıplar kullanılması durumunda, aşırı basınca karşı uygun havalandırmalar olmak zorundadır”. Hatta bundan da önce, UNI 9502 standardı – madde 7.2.2 – şöyle belirtmektedir: “Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında gaza dönüşen maddelerle birleştirilen elemanların kullanımı durumunda, taşıma kapasitesi patlamalardan kötü  yönde etkilenmemesi için ateşe maruz kalacak yüzeylerde uygun havalandırma delikleri bulunmak zorundadır.”.

Bu yüzden şantiye ortamında dökümü yapılan polistiren plakalar kullanmak, kalıp tarafından katı halden gaz hale geçirilen fazladan basınçla savaşmak için gereken havalandırma kanallarını boşlukta bağlama ekstra maliyetini gerektirir. Ancak, herhangi bir yangın durumunda, çevreye salınan zehirli gaz problemi yine de olur (stiren).

U-Bahn Beton® polipropilenden yapıldığı için, tamamen yakılsa bile zehirli gaz üretmez. İlaveten, ayaklardan (kalıbın her 20 cm’sinde 4 adet) gelen sıkışmış basınçlı gazın kaçması sebebiyle plaka patlamaz, bu bir güvenlik vanası görevi görür.

U-Bahn Beton® ‘ın EPS ile karşılaştırıldığında diğer avantajları; boyutları, taşıma kolaylığı (onları inşa edilen plakaların üzerine yukarıdan taşıyıp transfer ettiğinizi düşünün) ve dış ortamda depolanabilirliğidir. Aslında polistiren büyük hacimlidir ve istiflenemez; özellikle kenarlarında ve köşelerinde kolaylıkla parçalanabilir durumdadır, o ufak ve sinir bozucu top kırıntılarını ortalıkta bırakır, statik elektrikle şarj olup her şeye yapışabilir (özellikle de takviyelere) ve kurtulması çok zordur.