one-way-lightened-voided-slabs

Jednorazowe szalunki do odciążanych konstrukcji jednokierunkowych w żelbetowej wylewce na placu budowy.

U-Bahn Beton®jest to system szalunków modularnych wykonanych z wtórnego polipropylenu i zaprojektowany specjalnie w celu formowania jednokierunkowych stropów wylewanych na placu budowy oraz pół-prefabrykatów.
Poszczególne moduły zachodzą na siebie przy krawędziach i umożliwiają wykonanie belek o dowolnej długości.
Dzięki zastosowaniu stożkowych stopek elewacyjnych, szalunki U-Bahn Beton® po wykonaniu wylewki będą stanowić grube, równoległe belki zamknięte od dołu i od góry przy pomocy płaskiej płyty powstałej w następstwie wykonania pojedynczego betonowania; dzięki temu zużycie betonu i stali jest dużo mniejsze, a ponadto w porównaniu z szalunkami ze styropianu, ma to ogromne znaczenie w przypadku zagrożenia pożarem.
Moduły są lekkie,a dzięki niewielkim wymiarom zajmują mało miejsca przy składowaniu na placu budowy. Można je łatwo przenosić podczas układania. Ponadto charakteryzują się dużą funkcjonalnością i są odporne na działanie niekorzystnych czynników pogodowych.

Zaprojektowane według ścisłych kryteriów dotyczących jakości szalunki U-Bahn Beton®  gwarantują wytrzymałość dla obciążenia 150 kg bez betonowania, skupionego na podporze  wymiarach 8 x 8 cm, jak przewidują bieżące przepisy.
W odróżnieniu od klasycznych pustaków, pustą przestrzeń w modułach U-Bahn Beton® można wykorzystać pod rury i przewody.

U-Bahn Beton® czy szalunek z polistyrenu?

Mimo, że polistyren stosuje się powszechnie w branży budowlanej ze względu na niskie koszty i dobre właściwości plastyczne, wykazuje on wiele wad, o których alarmują środowiska naukowo-techniczne.

W odniesieniu do odciążanych stropów, uchwała włoskiego ministerstwa z dnia 16.02.2007 roku do załącznika D.5.1 przewiduje, że: “W przypadków stosowania szalunków z polistyrenu lub podobnych materiałów należy wykonać odpowiednie otwory służące do redukcji nadciśnienia”. Niezależnie od powyższego, norma UNI 9502 – artykuł 7.2.2 – ustala, że: “W przypadku stosowania elementów zawierających materiały, które z powodu wysokich temperatur zamieniają swą postać na gazową, należy stosować odpowiednie otwory wentylacyjne skierowane w stronę narażoną na ogień w celu zapewnienia, że właściwości nośne nie są zagrożone eksplozją”.

W związku z tym stosowanie polistyrenu w stropie na placu budowy wymaga poniesienia dodatkowych kosztów mocowania stropowych otworów wentylacyjnych w celu zapobiegania nadmiernemu ciśnieniu gazu, którego sublimacja następuje poprzez szalunek. Jednakże, w przypadku pożaru nadal będzie istnieć problem wydostających się do środowiska toksycznych gazów (styren).

Ponieważ moduły U-Bahn Beton® wykonane są polipropylenu, nie wykazują toksycznych właściwości nawet podczas spalania. Ponadto strop nie eksploduje z powodu wydostawania się gazu o nadmiernym ciśnieniu ze stopek (4 co każde 20 cm szalunku), które funkcjonują jako zawory bezpieczeństwa.

Innymi zaletami modułów U-Bahn Beton® w porównaniu z EPS są ich wymiary, możliwość łatwego przenoszenia (eliminacja problemu utrudnionego przenoszenia materiałów na wysokość) oraz przechowywania na zewnątrz pomieszczeń. Polistyren w rzeczywistości jest nieporęczny i nie może być składowany; jest generalnie wrażliwy na krawędziach i w rogach, które kruszą się zostawiając irytujące kuleczki które, mają ładunek statyczny, przyklejają się do wszystkiego (szczególnie do zbrojenia) i bardzo trudno pozbyć się nich.