Daliform Group to wiodąca firma projektująca i wytwarzająca produkty budowlane z tworzywa sztucznego.

Dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi inżynierów, firma jest „kuźnią udanych innowacji”, innowacji, które znacząco udoskonaliły metody budowlane w ciągu ostatnich dwóch dekad, ze szczególnym odniesieniem do wentylowanych wnęk podpowierzchniowych (IGLU’® i ATLANTIS), lżejszych płyt fundamentowych dwukierunkowych (U-BOOT BETON®) oraz jednokierunkowych(U-BAHN BETON®) oraz systemów ochrony trawników podczas eksploatacji (PRATOPRATICO®, E.C.O.  Pratopratico®, Easy Park®, Easy Ride).

Firma Daliform Group srl została założona w 2009 r. obierając za swój cel odziedziczenie prestiżowego i wyjątkowego dziedzictwa wiedzy i umiejętności od firmy Daliform srl z Pordenone, która od 1993 r. wyróżnia się zdolnością tworzenia zaawansowanych produktów budowlanych z surowców wtórnych w celu ostatecznego rozwiązania problemu narastającej wilgoci oraz koncentracji radonu wydobywającego się z obszarów podpowierzchniowych.

Ta przedsiębiorcza inicjatywa została rozpoczęta na początku lat 90-tych w wyniku ustawy wprowadzonej w regionie Friuli-Wenecja Julijska (nr 44 z dnia 23 sierpnia 1985), która po raz pierwszy we Włoszech szczegółowo regulowała obowiązek korzystania z wentylowanych wnęk podpowierzchniowych ze względu na silne stężenie radonu w tym regionie. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań (murków i pustaków lub poddaszy) Daliform srl proponuje własny innowacyjny i rewolucyjny system oszalowania IGLU’, który w krótkim czasie od wprowadzenia na rynek odniósł znaczący sukces. 

FILOZOFIA

Mission Daliform Group

Misja

Naszym marzeniem jest nasza praca: oferowanie innowacyjnych systemów oraz doskonałych produktów dla budownictwa. Chcemy pomóc każdemu, kto pracuje w budownictwie, robić to lepiej, skuteczniej i w sposób bardziej atrakcyjny, poprawiając jakość życia.

Valori Daliform Group

Wartości

Zamiłowanie do tego, co robimy, szacunek dla naszych klientów, waloryzacja ludzi, pasja w kierunku intensywnej doskonałości rozumianej jako zamiłowanie do jakości, piękna i dobrze wykonanej pracy. Poszukiwanie sposobów trwałego wzrostu w poszanowaniu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Vision Daliform Group

Wizja

Chcemy być punktem odniesienia w branży budowlanej dla projektantów, dystrybutorów i konstruktorów.
Innowacyjna firma, która rozprzestrzenia kulturę doskonałości poprzez oferowanie najlepszych produktów i najlepszych rozwiązań dla środowiska, w którym żyjemy, pracujemy i spędzamy czas.

Interesariusze

1) Klienci (dystrybutorzy, budowniczy, użytkownicy, projektanci, zleceniodawcy…)
2) Personel
3) Dostawcy
4) Wspólnota
5) Struktura

CERTYFIKACJE

Daliform Group operuje zgodnie z najsurowszymi normami międzynarodowymi pod względem jakości: UNI EN ISO 9001, środowiska: UNI EN ISO 14001, bezpieczeństwa: UNI EN ISO 45001 i odpowiedzialności społecznej: SA 8000.

Produkty Daliform Group spełniają najwyższe standardy jakości i posiadają liczne certyfikaty i atesty produktów:
• BBA – Zatwierdzenia techniczne konstrukcji.
• Certyfikat Techniczny Budowlany wydawany przez Instytut Techniczny i Doświadczalny Budowlany w Pradze (Czechy).
• Certyfikat Techniczny Budowlany wydawany przez Agencję Kontroli Jakości i Innowacji w Budownictwie (Węgry).
• Certyfikat Higieniczny wydawany przez Państwowy Zakład Higieny (Polska).
• Certyfikat odporności ogniowej REI 180 dla produktu U-Boot Beton® wydawany przez instytut CSI w Bollate (MI).
• Certyfikacja testu obciążenia poddasza dla produktu U-Boot Beton® wydawana przez Uniwersytet w Darmstadt.
• Kontrola akustyczna celem weryfikacji zgodności z normami DIN.
• Avis Technique wydawany przez francuski instytut CSTB.

Firma Daliform Group jest niezwykle skrupulatna w kwestii poszanowania zdrowia i środowiska. W związku z tym otrzymała dla swoich produktów Certyfikat Kompatybilności Środowiskowej (CCA), a następnie została członkiem Green Building Council Italia.