ZALETY

Stropy o konstrukcji dwukierunkowej u-boot beton

Tradycyjny strop jednokierunkowy

Konstrukcja wykonana przy zastosowaniu systemu U-Boot Beton®

1.  WIĘKSZA LICZBA PIĘTER
Możliwość uzyskania stropów na tej samej wysokości i budynków o takiej samej kubaturze (wieże).

2. WIĘKSZA ROZPIĘTOŚĆ ORAZ DUŻA SWOBODA ARCHITEKTONICZNA
Większe odstępy.

3.  MNIEJSZA GRUBOŚĆ STROPU.
Cieńsze stropy dla takich samych obciążeń i odstępów, lub większe odstępy w przypadku jednakowej grubości.

4.  BRAK BELEK POMIĘDZY FILARAMI
Płaski strop umożliwiający większą swobodę podczas instalacji przewodów.

5. MNIEJSZA LICZBA FILARÓW
Ułatwiona realokacja użytkowa.

6.  ZMNIEJSZENIE CA KOWITEGO OBCIĄŻENIA KONSTRUKCJI SPOCZYWAJĄCEJ NA FILARACH I FUNDAMENCIE

7.   WYKOP O MNIEJSZEJ GŁĘBOKOŚCI  – MNIEJSZE FUNDAMENTY
Mniejsze koszty przy wykonywaniu wykopów fundamentowych.
Mniejsza ilość wykopów.

8. POPRAWIONA AKUSTYKA
Mniejsza przenikalność akustyczna.

Realne zalety odciążone stropy o konstrukcji dwukierunkowe

Niewłaściwa ocena zalet stropu odciążanego przy pomocy systemu U-Boot Beton® prowadzi do ograniczania się jedynie do zwykłego porównania między oszczędnością betonu, a kosztem szalunków jedynie na poziomie stropów.

Ponieważ analiza odbywa się szybko i intuicyjnie, nie bierze się pod uwagę różnorodnych walorów ekonomicznych, praktycznych i operacyjnych systemu U-Boot Beton® dla całej konstrukcji:
mniejsze zużycie żelaza w stropach, filarach i fundamentach do 15% łącznie; mniejsze zużycie betonu przy wykonywaniu  stropów, słupów i fundamentów; walory  antysejsmiczne związane z mniejszą masą budynku; cieńsze filary i fundamenty, mniejsze koszty związane z wykonaniem wykopu pod fundamenty; rozplanowanie filarów mające wpływ na swobodę architektoniczną konstrukcji, również nieregularne w razie potrzeby. Zmniejszenie nakładu pracy i utrudnień związanych z transportem szalunków do góry; lepsze rozplanowanie materiałów na placu budowy.