CERTYFIKACJE

• Certyfikat Przeciwpożarowy REI 180 dla U-Boot Beton® wydawany przez Instytut CSI w Bollate (MI).
• Certyfikacja Testu Obciążenia na próbce systemu U-Boot Beton® przeprowadzana przez Uniwersytet w Darmstadt.
• Test akustyczny zgodnie z normą UNI EN ISO 140-6 – Pomiar izolacji akustycznej w budynkach i w elementach budynków; Laboratoryjne pomiary hałasu dla izolacji stropowej przeprowadzone przez Instytut Giordano di Gatteo (FC).
• Test akustyczny zgodny z normą UNI EN ISO 140-3 – Pomiar izolacji akustycznej w budynkach;  Pomiary laboratoryjne izolacji dla hałasu pochodzącego od samolotów w elementach budynków przeprowadzane przez Instytut Giordano di Gatteo (FC).
• Test ładunkowy i wytrzymałościowy z certyfikacją Uniwersytetu w  Padwie.
• Certyfikacja Zgodności ze Środowiskiem (CCA).
• Członek Green Building Council Italia.
• Certyfikacja systemowa zgodna z normami ISO 9001 – ISO 14001 – SA Standard 8000.

Jakość zastosowanej mieszanki, innowacyjny kształt, wymiary produktu i jego grubość, bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz precyzja wykonania stanowią o ogromnych walorach tego systemu.
Moduły U-Boot Beton® nie ulegają deformacjom nawet w trakcie lub po wykonaniu wylewki, ani ze względu na obciążenie betonem lub siłami powstającymi w związku z wykonywaniami pracami: moduły są w stanie wytrzymać obciążenie wywołane obecnością robotników przed wykonaniem wylewki oraz świeżego betonu, naciski pojawiające się w trakcie ściskania i zagęszczania betonu, obciążenie wywołane obecnością ludzi, zbrojenia i wyposażenia gwarantującego bezpieczeństwo. Ponadto zastosowanie poprzecznego dystansownika gwarantuje odpowiedni montaż i zachowanie geometrii belek pod ciśnieniem betonu.

Liczne certyfikaty uzyskane w kraju i za granicą potwierdzają wysoką jakość oraz wiarygodność oferowanych przez rozwiązań konstrukcyjnych do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wspomniane zalety sprawiają, że system U-Boot Beton® to rozwiązanie, które polecają profesjonaliści z branży budowlanej.

Firma Daliform Group udowodniła już nie raz, że niezwykle ważne jest dla nas zdrowie dla nas zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, dlatego jesteśmy pierwszą firmą, która uzyskała za swoje produkty Certyfikat Zgodności Ze Środowiskiem (Environmental Compatibility Certification (CCA)) .
Certyfikat jest bardzo istotny dla systemu U-Boot Beton® ponieważ świadczy on o: braku groźnych substancji w swoim składzie (nawet w przypadku stosowania materiałów wtórnych); braku emisji toksycznych substancji na różnych etapach żywotności produktu i cyklu operacyjnego, co ma korzystny wpływ skutek dla zdrowia użytkowników pośrednich (produkcja i personel wykonujący instalacje), jak i użytkowników końcowych (mieszkańcy budynków) oraz ogólnie na środowisko.