Yapı inşaat aksesuarları.

spacers-reinforcement-distanziatori-per- ferri-armature

ARA BAĞLANTI TAKVİYELERİ
Takviye edilmiş betonlu çalışmaların mükemmel şekilde yerine getirilmesi ve sağlamlığı için, takviyelerin doğru şekilde yerleştirilmesi ve beton döküm içinde korunması gereklidir. Bu amaçla, döküm sırasında ve tüm sertleşme aşaması boyunca ara bağlantılar kullanılır.
Ara bağlantılar, takviye çubuklarında herhangi bir aşınma ve paslanmayı başlatmayacak şekilde, ve teknik ve estetik sebeplerden kalıpla temas alanının minimum tutacak bir şekil ve geometride olacak şekilde genellikle plastik veya çimento harcından yapılır. Ayrıca takviye çubuklarından iletilen yükü betonun taşlaşmasına kadar destekleyebilmelidir.

waterstop

SU GEÇİRMEZ ÜRÜN
Betondaki çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında, dökümde “soğuk bağlantılara” sebep olabilecek, değişik zamanlarda gerçekleştirilen ardışık dökümler arasında gerçek ayrışma çizgilerine (yeni betonun daha önce dökümü yapılmış olan ve hatta o anda sertleşmiş bile olabilen kısımla doğrudan temasa geçtiği) ve yapısal ve hidrolik sızdırmazlık bakış açısıyla çalışmayı cezalandırmakla sonuçlanacak dökümde ‘süreklilik eksikliği’ olmamasına yüksek oranda itina gösterilmek zorundadır.  İnşaat firması tarafından gönderilen çimento karıştırıcılarının gelişinin iyi şekilde ayarlanması, dökümdeki soğuk bağlantı noktalarını asgariye indirgemek için günlük dökümlerin en iyi şekildeki organizasyonunu sağlar. Ancak büyük boyutlarda çalışmalar düşünüldüğünde sık sık soğuk bağlantı noktalarıyla karşılaşmak kaçınılmazdır. Böylesi durumlarda, dökümün soğuk derz noktaları; şantiye mühendisi tarafından dökümün devamlılığında eksikliklerin arttırılmasından kaçınacak belli başlı ve şu muhtemel önlemleri alınıyorken, uygun bir şekilde düzenlenmelidir: örneğin, kesinti yüzeyi geçmeli (kırlangıç kuyruğu) kalıba veya sonraki dökümdeki ataşmanı iyileştirmeye uygun başka bir şekildeki kalıbın içine yerleştirilebilir.
Dökümün soğuk birleşme noktalarına ilaveten bağlantı noktalarının (bilerek isteyerek düzenlenen işin devamlılığında kesintiler) hidrolik sızdırmazlığını garanti etmek için genellikle kullanılan ürünler SU-DURDURUCULARdır. Bunlar başı olsun veya olmasın, betona mükemmel şekilde tutturulmayı garanti edecek durumdaki çeşitli biçimlerdeki PVC bölümlerdir. Havada ve suda bulunan atmosferik ve kimyasal maddelerin aşındırmasına dayanıklı olan materyal, düşük sıcaklıklarda bile uygun şekilde esnekliğini korur ve yapının yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkan orta seviyedeki boylamasına ve enlemesine baskıya karşı koyabilir.

spessori-di-livellamentoper-fabbricazione

PREFABRİKE İÇİN SEVİYELENDİRMENİN KALINLIĞI
Prefabrike yapıların kurulumu, bir bağlamdaki, genellikle düzensiz destek yüzeyleri olan bina şantiyesindeki (tesiste veya şantiyede yapılandırılan) çeşitli elemanların mükemmel şekilde “montajını” gerçekleştirme ihtiyacıyla nitelendirilir.  Bu problemi çözmek ve prefabrike elemanların doğru şekilde yerleştirilmesini elde etmek için, seviyelendirme ayar saçları kullanılır. Değişik ihtiyaçlara göre çeşitli niteliklerde, boyutlarda ve şekillerdeki ayar saçları mevcuttur. Yanal yüzeylerdeki ve sütunlardaki boşluk doldurma amaçlı dolgu panellerinin, seviyelendirme ayar saçlarının gerekli olduğu manşonların içine yerleştirilmesi.

cassette-di-ripresa-del-getto

NERVÜRLÜ BAĞLANTI SİSTEMİ
Döküm sırasında soğuk bağlantıların (ardışık dökümler arasında gerçek ayrışma çizgileri, yeni betonun daha önce dökümü yapılan kısımla doğrudan temasa geçtiği yeni betonda gerçekleştirilir) oluşması kaçınılmaz olduğunda, çeşitli teknikleri uyarlamak ve daha etkin bağlantı sağlamak ve yapısal sürekliliği garanti altına almak için, soğuk bağlantı yüzeylerinden geçen metal takviyeleri uygulamak gereklidir.
Robin çinko kaplamalı çelikten yapılmış prefabrike bir muhafazadır ve içinde betona daha iyi tutturulma amaçlı olarak arttırılmış yapışkanlı takviye çubukları mevcuttur. İlk döküm işlemini engellememek için dökümün soğuk birleşme çubukları normalde muhafaza içinde yerleştirilmiş olarak kalır. Sadece kalıp çıkartıldıktan sonra düzleştirileceklerdir.