MÜHENDISLIK HIZMETI

Daliform Grup mühendislik hizmeti, müşterilerimizin (tasarımcılar, şirketler, satıcılar, hizmete alma işletmeleri) planlama, yardımcı planlama, fizibilite çalışmaları, karşılaştırıcı ve maliyet analizleri için her zaman açıktır. Boyutlandırma, geçilen testler ve verilen sertifikalar. Ürünlerimize dair ölçümler, hesaplamalar ve planlar. Site üzerinden yardım.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Yapıların önceden boyutlandırılması ve optimizasyonu, karşılaştırmalı ve/veya gözden geçirilmiş teklifler, materyal ve iş gücü tahminleri, maliyet analizi.
Soğuk oda durumlarında fanlı havalandırmanın değerlendirilmesi.

HESAPLAMA RAPORU

Daliform Grup yapısal sistemlerinin gereklerini yerine getirdiğini belgeleyen raporlar.

İDARİ TASARIM İÇİN DESTEK

Tasarım profesyonelleri tarafından destek. Talep üzerine kalıp pozisyonlama planı işi gerçekleştirmek için ve gereken ürünlerin ve ilgili aksesuarlarının bir listesi ile tedarik edilebilir.

YERİNDE DESTEK

Gerekirse, teknik elemanlarımız çalışma fazı boyunca inşaat şirketine yardımcı olmak için şantiyede bulunabilir.

tveka ej att kontakta oss:

*Obligatory field

I authorize the use of data in compliance with the Web Policy, which is specified in this website.