Akcesoria budowlane.

spacers-reinforcement-distanziatori-per- ferri-armature

PODKŁADKI DYSTANSOWE DO ZBROJENIA
W celu zapewnienia najdoskonalszej realizacji i trwałości prac w żelbecie, niezwykle istotne jest prawidłowe rozmieszczenie wzmocnień i ich ochrona w otulinie betonowej. Podkładki dystansowe umożliwiają utrzymanie wzmocnień podczas betonowania i w trakcie tężenia.  Są one zwykle wykonane z tworzywa sztucznego lub zaprawy cementowej, aby nie inicjować żadnych procesów korozyjnych prętów zbrojeniowych. Z przyczyn technicznych i estetycznych Mają kształt i geometrię minimalizujące powierzchnię styku z szalowaniem. Oprócz tego muszą przetrzymać obciążenia przekazywane z prętów zbrojeniowych do czasu stwardnienia betonu.

waterstop

PRODUKTY USZCZELNIAJĄCE
Podczas realizacji prac w betonie należy zwrócić szczególną uwagę na brak ciągłości w betonowaniu, co powoduje powstanie linii podziału między kolejnymi betonowaniami realizowanymi w różnym czasie. W tym przypadku nowy beton bezpośrednio styka się z częścią wcześniej wylaną, która być może nawet już stwardniała. Ma to silny, negatywny wpływ z punktu widzenia struktury i szczelności hydraulicznych.  Dobre planowanie przyjazdu betoniarek przez firmę budowlaną powinno umożliwić możliwe najlepszą organizację codziennych betonowań w celu zminimalizowania nieciągłości. Jednakże zjawisko to jest nieuniknione w przypadku większych prac. W takich przypadkach kierownik budowy musi odpowiednio zaplanować przerwy technologiczne, szczególnie uważając, by nie zwiększyć nieciągłości betonowania. Na przykład powierzchnia przerwania może być umieszczona w szalunku trapezowym lub o innym kształcie, poprawiającym łączenie kolejnego betonowania.
Produktami często używanymi do zagwarantowania szczelności hydraulicznej przy betonowaniu przerw technologicznych oraz złączy kompensacyjnych (celowych przerw w ciągłości prac) są taśmy izolujące. Są to odcinki PCV o konkretnej konformacji gwarantujące idealną przyczepność do betonu. Materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych i środków chemicznych znajdujących się w powietrzu i wodzie zachowuje odpowiednią elastyczność nawet w niskich temperaturach.Jest też odporny na średnie wzdłużne i poprzeczne naprężenia występujące przy ustalaniu struktury.

spessori-di-livellamentoper-fabbricazione

GRUBOŚĆ POZIOMOWANIA DLA PREFABRYKATÓW
Montaż struktur prefabrykowanych charakteryzuje się koniecznością idealnego „złożenia” różnych elementów (wytworzonych w w fabryce lub miejscu budowy) w kontekście placu budowy, który zwykle ma nierówne powierzchnie nośne.  Aby rozwiązać ten problem i uzyskać właściwe wyrównanie elementów prefabrykowanych, używane są tzw. podkładki poziomujące. W zależności od potrzeb dostępne są podkładki o różnych charakterystykach, wymiarach i kształtach. Umieszczanie w tzw. rękawach paneli wypełniających na powierzchni obwodowej i tej, na której znajdują się filary to typowe sytuacje, w których niezbędne jest wykorzystanie podkładek poziomujących.

cassette-di-ripresa-del-getto

SYSTEM POŁĄCZEŃ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
Gdy powstanie przerw technologicznych (linii separacji między kolejnymi betonowaniami wykonywanymi w różnym czasie — w tych miejscach nowy beton bezpośrednio styka się z częścią wylaną wcześniej), trzeba wykorzystać określone techniki i należy użyć metalowych wzmocnień w powierzchniach przerw, by uzyskać skuteczniejsze łączenie i zagwarantować ciągłość strukturalną.
Robin to prefabrykowana forma z wnętrzem z ocynkowanej stali. Wewnątrz znajdują się pręty zbrojeniowe o ulepszonej przyczepności w celu zapewnienia lepszego kotwiczenia betonu. Pręty z przerwy technologicznej pozostają zabudowane, by nie miały negatywnego wpływu na pierwsze betonowanie. Zostaną one wyprostowane dopiero po zdjęciu szalowania.